Keszthelyi Járásbíróság története

Elnevezései

1872-1946 Keszthelyi Királyi Járásbíróság
1946-1984 Keszthelyi Járásbíróság
1984-2012 Keszthelyi Városi Bíróság
2013-tól Keszthelyi Járásbíróság  

Az intézmény és az épület rövid története

Keszthelyen 1871. végéig a közigazgatási és igazságszolgáltatási ügyeket a szolgabíróság végezte a megye felügyeletével. Bíróságát a 9225/1871.IME.sz. rendelettel alapították meg.
Működését 1872. január 1-én kezdte meg Stocker Antal járásbíró vezetésével.

A XX. század első éveiben merült fel új bírósági épület emelésének szükségszerűsége, mivel az addig bérelt helyiségek nem feleltek meg az igazságszolgáltatás funkcióinak, szűkösek és rossz állapotúak voltak.
A 660. és 661 helyrajzi számú ingatlanból álló telekrészek megvásárlására 1908. november 4.-én került sor. Ezeken 1910/1911-ben építették fel az igazságszolgáltatás keszthelyi otthonát, a járásbíróság és fogház épületét Jablonszky Ferenc tervei alapján, amit 1911. júliusában vettek birokba az ott dolgozó tisztviselők. Elkészülte óta az épület megőrizte eredeti formáját, átfogó rekonstrukció nem történt, csak részleges javításokra, sürgető tatarozásokra került sor. A ’90-es évekre az épület állaga erősen leromlott. 1999 júliusában kezdődött meg a felújítás és a bővítés tervezése. A cél a beépített alapterület megkétszerezése, a meglévőhöz hasonló, a bevált oldalfolyosós bírósági struktúrát követő új épületszárny kialakítása volt. Az új épülettömb a meglévőhöz az udvari oldalon párhuzamosan csatlakozik, a váróként és előcsarnokként is szolgáló közlekedőterek kétszintes, világos és áttekinthető közös üvegtetővel fedett teret alkotnak. A meglévő épület utcai homlokzata eredeti állapotában került felújításra, a felső rizalitmezőibe címer, ill. Justitia dombormű került.
A 2003-ra befejeződött teljes rekonstrukció és bővítés Hegedűs Péter és Hefkó Mihály tervei alapján készült el. Ennek eredményeképpen méltó elhelyezést kapott a Keszthelyi Városi Bíróság.

Illetékesség

A Nagykanizsai Törvényszékhez illetve ügyészséghez és a Pécsi Ítélőtáblához, 1950-1978 között Veszprém megyéhez tartozott, majd 1978-ban újra Zala megyéhez csatolták.
Illetékességi területébe 1872-ben 60 település tartozott, területe 82.545 kat. hold, az 1880-as népszámlálás szerint lakóinak száma 32.277 fő volt.

Ügyforgalom

Ügyforgalma arról tanúskodik, hogy alacsonyabb forgalmú bíróság volt, de ehhez arányosan kevesebb volt a személyzet is.
A századfordulóig a polgári ügyek száma 3.823-5.890; a bűnügyek száma 546-3.028 között mozgott.
Az ügyforgalom növekedése a 20-as évektől a 30-as évek végéig nő, majd újabb visszaesés mutatkozik (1937-ben a főlajstromszám 4.449, 1944-ben 2.432)

A Keszthelyi Városi Bíróság (jogelődei) elnökei

1872-1891 id. Stocker Antal
1891-1905 Götz Ferenc
1905-1918 Remsey Lajos
1919-1929 Béky Tamás
1929-1940 Haám Ernő
1940-1948 Cséry Géza
1948-1949 Csányi József megbízott elnök
1949-1953 Arató Antal
1953-1976 Szabadi István
1976-1987 Fekete István
1987-1992 Szabó Gyula
1992-1997 Licskay József
1997-2005 Szabó Gyula
2005-2017 Némethné dr. Sebestyén Atala Mária
2017- Benedek Éva Katalin