Zalaegerszegi Járásbíróság története

Elnevezései

1872-1950 Zalaegerszegi Királyi Járásbíróság
1950-1984 Zalaegerszegi Járásbíróság
1984-2012 Zalaegerszegi Városi Bíróság
2013-tól Zalaegerszegi Járásbíróság  

Az intézmény és az épület rövid története

Jogelődje a Zalaegerszegi Királyi Járásbíróság a 9225/71.IME.sz. rendelet alapján jött létre. Létesítésekor területe: 180.622 kat.hold, népessége 51.034 fő.

Elhelyezése kezdettől közös a törvényszékkel, a megyeháza földszinti épületeiben, majd az 1968-as bővítés során a mai bírósági épületegyüttes keleti szárnyában került elhelyezésre. Az 1991/1995-ös felújítás során megfelelő színvonalú és infrastruktúrával ellátott környezet szolgálja az itt dolgozókat.

Illetékessége

Megalapításakor illetékessége 175 lakott hely és település volt, ami magában foglalta az akkori zalaegerszegi járás egészét, és a novai, pacsai és zalaszentgróti járások egy részét is.

Személyzeti viszonyai

Személyzeti viszonyait tekintve nem tartozott a nagy létszámú városi bíróságok közé. 1872-ben 1 járásbíróval, 2 aljárásbíróval és 3 írnokkal alakult meg.

A Zalaegerszegi Járásbíróság (jogelődei) elnökei 1872-től napjainkig

1872-1884 Bölcs György
1884-1894 Vizy Gyula
1894-1915 Szupits Antal
1915-1934 Sperlágh Géza
1935-1948 Hedry Miklós
1948-1952 Csiky György
1952-1955 Kolumbán Géza
1955-1960 Bukács György
1960-1966 Farkas József
1966-1982 Kutasi István
1982-1994 Szabó Gyula
1994-2007 Rupa Melinda
2007-2019 Czipóth Edit
2019-től Sinkó Vilmos