Kereset- és kérelemminták

A 2018. január 1. napján hatályba lépett polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 246. § (1) bekezdése szerint a járásbíróság hatáskörébe tartozó perekben a jogi képviselő nélkül eljáró félnek a keresetlevelet, viszontkereset-levelet, a beszámítást tartalmazó iratot és az írásbeli ellenkérelmet, továbbá a fizetési meghagyással szembeni ellentmondás folytán perré alakult eljárásban a Pp. 257. § (2) bekezdése alapján a keresetet tartalmazó iratot jogszabályban meghatározott, erre rendszeresített nyomtatványon is előterjesztheti.

A  szintén 2018. január 1. napjától hatályos közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (2) bekezdése pedig a közigazgatási és munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozó közigazgatási perekben szintén lehetővé teszi, hogy a jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon nyújtsa be.

A 2018. január 1-jén vagy azt követően indult ügyekben alkalmazandó, 2021. január 1. napjától hatályos formanyomtatványok ide kattintással elérhetőek.

A 2018. január 1-jén vagy azt követően indult ügyekben érvényes költségkedvezményekről bővebben ezen az oldalon tájékozódhat, és ugyancsak itt tölthetőek le a szükséges formanyomtatványok.

A 2018. január 1. napja előtt indult ügyekben még alkalmazhatóak a lent megtalálható korábbi nyomtatványok, amelyek a "Tájékoztató anyagok" menüpontból tölthetőek le. Ezeket előre kitöltve be lehet vinni az illetékes bíróságra az ügyek intézésekor.

Természetesen az egyes bíróságok munkatársai továbbra is segítenek a felmerült kérdések megválaszolásában, illetve a dokumentumok kitöltésében az Ügyfélsegítő ügyfélfogadási idő alatt.