Mi az Ügyfélsegítő?

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉLSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSRÓL

 

Az Ügyfélsegítő alapvetően arra szolgál hogy polgári ügyekben az, akinek nincs ügyvédje, bármely járásbíróságon jegyzőkönyvbe mondhassa keresetét, kérelmét. Természetszerűleg csak olyan kérelmek felvétele kerülhet szóba, amelyeknek elbírálása, elintézése a bíróságok hatáskörébe tartozik. Az ügyintéző feladata e szóbeli kérelmek írásba foglalása, az eljárási szabályoknak megfelelő formába öntése. Tájékoztatni kell a felet a lerovandó illeték összegéről, illetve arról, hogy milyen feltételek mellett kérhet költségmentességet. Az ügyintézés azonban nem járhat jogi tanácsadással, pertaktikai tippekkel, jogi állásfoglalással vagy jogszabály-értelmezéssel, esélylatolgatással. Az ügyintézők az Ügyfélsegítőn az ügyfeleket legfeljebb a szükséges útbaigazítással láthatják el, előzetes véleményt vagy tanácsot sem áll módjukban adni a perekkel vagy vitás jogviszonyokkal kapcsolatban, hiszen azok eldöntése a perbíróság feladata, amely a konkrét ügyben az eset összes körülményét figyelembe véve, általában bizonyítási eljárást lefolytatva jár el. A jogi képviselő nélkül eljáró fél a folyamatban lévő ügyben is előterjeszthet tárgyaláson kívüli szóbeli kérelmeket, amelyre azonban csak a perbíróságon, van lehetőség.

Amennyiben jogi segítségnyújtásra szorulnak, több lehetőség is rendelkezésükre áll, így többek között:

 • ügyvéd
 • jogi segítségnyújtó szolgálat (Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.)
 • egyéb ingyenes jogi segítségnyújtó szolgálat (alapítványok stb.)

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy az a tény, hogy a kérelmük az Ügyfélsegítő szolgáltatás keretében került rögzítésre, nem jelent előnyt olyan kérelmekkel szemben, amelyeket az ügyfél írásban, önállóan terjeszt elő.

Az, hogy a kérelmüket felvették, még nem jelent pernyertességet.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Ügyfeleket, hogy

 • az ingatlannal kapcsolatos jogvitán lehetőség van az Ügyfélsegítőn való segítségkérésre, de az ezzel kapcsolatos jogügyletek általában ügyvédet vagy közjegyzőt igényelnek (adásvételi szerződés, ajándékozás stb.), így e témakörben felesleges felkeresni az Ügyfélsegítőt
 • gondnokság alá helyezés iránti keresetet a gyámhatóság is benyújthatja, így az eljárást ott is lehet kezdeményezni
 • abban esetben, ha a korábban megállapított kapcsolattartás (láthatás) során problémák merülnek fel, annak végrehajtására a gyámhatóság rendelkezik hatáskörrel
 • munkaügyi perrel kapcsolatban a felperes a lakó-, vagy munkahelye szerinti járásbíróságon mondhatja jegyzőkönyvbe a keresetét, a kérelmét.
 • ha közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt kívánnak önállóan írásban keresetet benyújtani, akkor azt az elsőfokú határozatot hozó közigazgatási szervnek kell megküldeni és a Veszprémi Törvényszék fogja elbírálni
 • a zaklatás közvádra üldözendő bűncselekmény, ezért zaklatás miatt nem lehet feljelentést tenni a bíróságon, hanem csak a rendőrségen, illetve az ügyészségen (ahol szintén van mód segítséget kérni az ügyfeleknek)
 • birtokvédelmi ügyben elsőként a település szerint illetékes jegyzőnél érdemes érdeklődni
 • az ügyintéző nem ajánlhat ügyvédet!

 

Időpont foglalásra itt van lehetőség.

 

Kapcsolódó dokumentumok: