Mi a panasznap?

PANASZNAPI TÁJÉKOZTATÓ

A bíróság nyilvános ügyfélfogadási napja, másnéven a panasznap, alapvetően annak a feladatnak az ellátására szolgál, hogy az olyan személy, akinek nincs ügyvédje, jogi képviselője bármely bíróságon jegyzőkönyvbe mondhassa keresetét vagy egyéb kérelmét. Itt tehát csak olyan kérelmek kerülhetnek szóba, amelyeknek elbírálása, elintézése a bíróságok hatáskörébe tartozik. A panasznapi ügyintéző feladata e szóbeli kérelmek írásba foglalása, az eljárási szabályoknak lehetőleg megfelelő formába öntése.
Ez azonban nem jelent egyet a jogi tanácsadással, pertaktikai tippekkel, jogi állásfoglalással vagy jogszabály-értelmezéssel. Előzetes véleményt vagy tanácsot nem áll módunkban adni a perekkel vagy vitás jogviszonyokkal kapcsolatban, hiszen azok eldöntése a perbíróság feladata, amely a konkrét ügyben az eset összes körülményét figyelembe véve, bizonyítási eljárást lefolytatva jár el.

 

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy

 • a nyilvános ügyfélfogadási napra már felkészülten, határozott kérelemmel érkezzenek,
 • az ügyintézőtől ne várjanak állásfoglalást, tanácsot, esélylatolgatást,
 • kérdéseik a formai kellékekre, eljárási szabályokra terjedjenek ki,
 • ha az adott ügyben jogi képviselővel, ügyvéddel rendelkeznek, ne keressék fel a panasznapot!

 

Amennyiben jogi segítségnyújtásra szorulnak, több lehetőség is rendelkezésükre áll, így többek között:

 • ügyvéd
 • jogi segítségnyújtó szolgálat (Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.)
 • egyéb ingyenes jogi segítségnyújtó szolgálat (alapítványok stb.)

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy az a tény, hogy a kérelmük a panasznapon
került rögzítésre, nem jelent előnyt olyan kérelmekkel szemben, amelyeket az ügyfél írásban, önállóan terjeszt elő (gyorsaság, soronkívüliség, bizonyítás).

Az, hogy a kérelmüket felvették, még nem jelent pernyertességet.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Ügyfeleket, hogy

 • az ingatlannal kapcsolatos jogvitán lehetőség van a panasznapon való segítségkérésre, de az ezzel kapcsolatos jogügyletek általában ügyvédet vagy közjegyzőt igényelnek (adásvételi szerződés, ajándékozás stb.), így e témakörben felesleges felkeresni a panasznapot
 • gondnokság alá helyezés iránti keresetet a gyámhatóság is benyújthatja, így az eljárást ott is lehet kezdeményezni
 • abban esetben, ha a korábban megállapított kapcsolattartás (láthatás) során problémák merülnek fel, annak végrehajtására a gyámhatóság rendelkezik hatáskörrel
 • munkaügyi perrel kapcsolatban nem csak a Zalaegerszegi Járásbíróságon, hanem bármely helyi bíróságon megtartott panasznapon érdeklődhetnek, kérelmüket ott is jegyzőkönyvbe mondhatják
 • ha közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt kívánnak önállóan írásban keresetet benyújtani, akkor azt nem a bíróságnak, hanem általában az elsőfokú határozatot hozó közigazgatási szervnek kell megküldeni
 • a zaklatás közvádra üldözendő bűncselekmény, ezért zaklatás miatt nem lehet feljelentést tenni a bíróságon, hanem csak a rendőrségen, illetve az ügyészségen (ahol szintén van panasznap)
 • birtokvédelmi ügyben elsőként a település szerint illetékes jegyzőnél érdemes érdeklődni

 • a panasznapi ügyintéző nem ajánlhat ügyvédet!

Kapcsolódó dokumentumok: