Tájékoztatás médiatartalom-szolgáltatók részére

A 2017. évi XC. törvény (új Be.) alapján felhívjuk a sajtó figyelmét a büntetőeljárásokról való tájékoztatás új szabályaira.

 

A 2017. évi XC. törvény (új Be.) 107. § (3) bekezdése szerint:

„Aki a nyilvánosság tájékoztatása céljából a bíróságtól, ügyészségtől vagy nyomozó hatóságtól tájékoztatást kér - ideértve a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel készítésére vonatkozó engedélyt is -, indítványában köteles közölni a nevét, nem természetes személy esetén megnevezését, valamint elérhetőségét és azt, hogy a nyilvánosságot hogyan - különösen mely médiatartalom-szolgáltató vagy egyéb, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás útján - tájékoztatja.”

Ezen új szabály annak érdekében született, hogy megakadályozza a tájékoztatás iránti indítványok kapcsán a visszaéléseket. Ezért a nyilvánosság tájékoztatáshoz való jogának biztosítása és a büntetőeljárás érdemi feladatainak ellátása közötti egyensúlyra törekedve meghatározza a tájékoztatás kérésére (felvételkészítésre) vonatkozó indítványok kötelező elemit.

Erre tekintettel a jövőben a következőképpen kell a médiatartalom-szolgáltató képviselőjének eljárnia:

  • a tárgyalás megkezdése előtt szóbeli vagy írásbeli indítványt kell tennie;
  • ennek keretében közölni kell az indítványozó (sajtómunkatárs vagy médiatartalom-szolgáltató) nevét, elérhetőségét;
  • nyilatkoznia kell az általa képviselt médium megnevezéséről, továbbá a nyilvánosságra hozatal módjáról (kép, hang, írott);
  • bírósági felhívás esetén, tudnia kell igazolni (sajtóigazolvány, okirat), hogy médiatartalom-szolgáltató képviselőjeként jár el.

Ezen elemeknek kiemelt jelentősége van, ugyanis az új Be. 109. § (4) bekezdése lehetőséget ad a hiányos indítványok elbírálásának mellőzésére is. A tájékoztatás (felvételkészítés) engedélyezését vagy megtagadását nem köti határozati formához, így azt jogorvoslattal sem lehet támadni.

Kérjük, az indítványok előterjesztése során a konkrét büntetőügyekben a felsoroltakról szóban vagy írásban tájékoztassák az eljáró bíróságot, továbbá a gördülékeny ügyintézés érdekében kérjük, mint ahogy korábban is, továbbra is jelezze a tárgyaláson való részvételi szándékát a sajtótitkárnak. Elérhetőség itt.