Kameraszabályzat 2. melléklet

2. melléklet

vissza a Kameraszabályzathoz

a kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetéséről és az ezzel kapcsolatos adatkezelésről szóló szabályzathoz

 

Nyomtatvány az érintett jogainak gyakorlásához

 

Címzett: A törvényszék elnöke

 

Iktatási szám: ..El.

A kérelem érkezésének pontos időpontja (óra, perc):

Érintett neve és elérhetősége

Joggyakorlás típusa:

  • tájékoztatás kérése (mi látható a felvételen, adattovábbítás, incidens)
  • zárolás kérése (adatkezelés korlátozása)
  • betekintés kérése
  • törlés kérése
  • tiltakozás

Felvétel készítésének pontos

helye és

ideje (nap, óra, perc)

Miről ismerhető fel Ön a felvételen? (tájékoztatás kérése esetén töltendő ki)

Kérelem elbírálásának eredményét az alábbi módon kérem eljuttatni:

 

(email, posta, helyszíni betekintés, utóbbi esetén annak javasolt időpontja)

         

 

 

Kérem személyes adataim tekintetében tájékoztatásomat az alábbiakról:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

 

Tiltakozom személyes adataim kezelése ellen, ennek indokai:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 

További észrevételeim:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Kelt,

aláírás

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a most megadott személyes adataimat a kérelem teljesítése, illetve a teljesítés bizonyíthatósága érdekében 5 évig kezeljék.

 

Kelt,

aláírás