COVID-19 - AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

A COVID-19 vírusfertőzés miatt a Zala megyei bíróságok épületeibe való belépés és a benntartózkodás tekintetében speciális szabályok vannak érvényben.
(Aktuális: 2022. március 7. napjától)


A bírósági épületbe való belépés és a benntartózkodás szabályai:
 

1. A bíróság épületébe nem léphet be:

Az épületbe nem léphet be olyan személy, akinek elkülönítése az országos tisztifőorvos által kiadott, a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatos járványügyi és infekciókontroll szabályokról szóló eljárásrendről rendelkező, 2022. január 14. napján közzétett közlemény (a továbbiakban: Közlemény) 2.2. pontja értelmében kötelező, mivel a Közlemény szerinti szempontok alapján gyanús vagy megerősített esetnek minősül.

 • A belépési tilalom a Közlemény 2.2.1. pontjában foglalt megszüntetési feltételek teljesüléséig áll fenn az következők szerint:  

 Otthonában elkülönített beteg/fertőzött  legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek, és a tünetek kezdete után legalább 7 nap eltelt, gyógyultnak nyilvánítandó, közösségbe engedhető. Amennyiben az enyhe tünetekkel rendelkező igazolt COVID-19 fertőzött az elkülönítés 4. napján már láztalan, légúti tünetei megszűntek, akkor a tünetek kezdetétől számított 5. napon Ag gyorstesztet végeztethet, és annak negatív eredménye esetén az elkülönítés feloldható.

Tünetmentes fertőzöttek elkülönítését a fertőzés igazolása, a pozitív PCR vagy Ag gyorsteszt mintavételének napjától számított 7. napon lehet feloldani. A tünetmentes fertőzött a fertőzést igazoló vizsgálat időpontjától számított 5. napon Ag gyorstesztet végeztethet, és annak negatív eredménye esetén az elkülönítés feloldható.

 • Az épületbe nem léphet be olyan személy sem, akit a Közlemény 3.1. pontja alapján – figyelemmel annak 3.3. pontjára is – járványügyi megfigyelés alá kell helyezni.

A belépési tilalom a járványügyi megfigyelés feloldásáig tart.

A COVID-19 fertőzöttel kontaktusba került személyek
A hatóság által ismert, igazolt COVID-19 fertőzöttel szoros kapcsolatba került személyeket az utolsó találkozástól (az igazolt fertőzött elkülönítésétől) számított 7 napra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni. A járványügyi megfigyelés kezdetétől számított 5. napon az érintett Ag gyorstesztet végeztethet, és annak negatív eredménye esetén a járványügyi megfigyelés feloldható.

Járványügyi megfigyelés
A szoros kontaktok otthonukban kerülnek járványügyi megfigyelésre, amennyiben erre lehetőség van. Az intézkedést a kontaktszemély egyedi körülményeire adaptáltan kell meghozni olyan módon, amellyel biztosítható a fertőzés további terjedésének megelőzése.

Az otthonában elkülönített, enyhe tüneteket mutató beteg családi szoros kontaktjai elkülöníthetők ugyanabban az ingatlanban (házban, lakásban), ha ennek feltételei biztosítottak. Amennyiben az otthonában elkülönített beteg családi kontaktjaitól oly módon különíthető el, hogy az a továbbiakban nem minősül fokozott expozíciónak, (külön helyiségek, mellékhelyiség használata, külön étkezés stb.) akkor a járványügyi megfigyelés időtartamát az utolsó együtt töltött naptól kell számítani.
Ha a járványügyi megfigyelés/zárlat alatt a COVID-19 megbetegedésre jellemző klinikai tünetek jelentkeznek, akkor laboratóriumi vizsgálattal kell igazolni a COVID-19 fertőzést, és a kontaktszemélyt megerősített esetnek kell minősíteni, és az ott leírtak szerint kell eljárni. A járványügyi megfigyelés/zárlat leteltekor nem kell az intézkedés alá vont személynél laboratóriumi vizsgálatot végezni.
Az alkalomszerű kapcsolatba került személyek esetén nincs szükség a hatóság által elrendelt járványügyi megfigyelésre, azonban a kontaktok figyelmét fel kell arra hívni, hogy az utolsó expozíciót követő 7 napig, a COVID-19 fertőzésre jellemző tünetek kialakulását önmaguk ellenőrizzék.
Mentesül a járványügyi megfigyelés alól, aki a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védettségi igazolvánnyal rendelkezik.
Az érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkező kontaktszemély figyelmét fel kell hívni arra, hogy az infekciókontroll intézkedéseket, illetve a járványügyi és higiénés szabályokat a továbbiakban is be kell tartania.

2. Az épületbe való belépés, illetve benntartózkodás további feltételei:

 • A bíróság épületében bárki jogosult maszkot használni, a maszkhasználat senki számára nem tiltható meg. A maszkot használó személy – kizárólag azonosítása céljából és annak idejére – a bírósági dolgozó felszólítására köteles az arcát eltakaró maszkot eltávolítani.
   
 • A bíróság épületébe belépő személy a bíróság épületében a belépése céljának megvalósulásáig tartózkodhat.

Az eljárási cselekményre érkező személyek – kivéve
– az ügyvédi kamara tagjai;
– a bíróság, mint peres fél képviseletében eljáró bíró, bírósági titkár;
– az ügyészek, az alügyészek, az ügyészségi fogalmazók;
– az igazságügyi szakértő, valamint az igazságügyi szakértőjelölt, valamint
– a bírósági pénztár szolgáltatását igénybe vevő ügyfél –
a bíróság épületébe az eljárási cselekmény, illetve ügyintézés kezdő időpontja előtt legfeljebb 10 perccel léphetnek be, a hivatali helyiséget, illetve a tárgyalótermet a legrövidebb úton kell megközelíteniük, és helyüket a tárgyalóteremben a behívásukat követően azonnal el kell foglalniuk.

A bíróság épületébe az ügyvédi kamara tagjai, az ügyészek, az alügyészek, az ügyészségi fogalmazók és az igazságügyi szakértők, valamint az igazságügyi szakértőjelöltek a hivatásrendi igazolvány felmutatásával léphetnek be.

 • Az eljárási cselekményt foganatosító bíró vagy igazságügyi alkalmazott a résztvevők egészségének megóvása érdekében az eljárási cselekmény foganatosítására egyedi tárgyalótermi szabályokat – különösen: a jelenlévők közti két méter távolság biztosítása vagy a tárgyalóterem időszakonként ismétlődő átszellőztetése – írhat elő.
   
 • Az eljárási cselekményre vagy előre lefoglalt időpontú Ügyfélsegítő szolgáltatásra (korábbi megnevezéssel: Panasznap) érkező személyek a kezdő időpont előtt legfeljebb 10 perccel léphetnek be az épületbe, és az eljárási cselekmény, ügyfélsegítés befejezését követően azt haladéktalanul el kell hagyniuk.
   
 • A tárgyalótermekben minden tárgyalás után fertőtlenítő takarítást végzünk.
   
 • A járványügyi szabályok megsértése esetén az ügyfél az épületből kiutasítható.

Időpont foglalás, tájékoztatás:

Időpontfoglalás az Ügyfélsegítő szolgáltatásra Zala megyében
 

 

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét!

 

                                                              Dr. Sorok Norbert

                                                   a Zalaegerszegei Törvényszék
                                                                     elnöke