COVID-19 - AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

A COVID-19 vírusfertőzés miatt a Zala megyei bíróságok épületeibe való belépés és a benntartózkodás tekintetében speciális szabályok vannak érvényben.
(Aktuális: 2021. november 2. napjától)


A bírósági épületbe való belépés és a benntartózkodás szabályai:
 

1. A bíróság épületébe nem léphet be:

 • olyan személy, akire – vagy akinek a vele közös háztartásban élő hozzátartozójára – vonatkozóan hatósági karantént rendeltek el;
 • aki igazoltan vagy valószínűsítetten* COVID-19 vírussal fertőzött személy;
 • a kapcsolat megszakítását (megszűnését) követő naptól, illetve egy háztartásban élők esetében az igazoltan vagy valószínűsítetten fertőzött személynél jelentkező tünetek beálltának napjától számítottan, a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. §-ában meghatározott számú napig olyan személy sem, aki szoros kapcsolatban** állt igazoltan vagy valószínűsítetten COVID-19 vírussal fertőzött személlyel.

* Valószínűsítetten COVID-19 vírussal fertőzött személynek minősül az, akinél jelentkezik az alábbi tünetek legalább egyike:

   - száraz köhögés;
   - láz;
   - nehézlégzés;
   - hirtelen kezdetű szaglásvesztés;
   - az ízérzés hiánya vagy zavara.

** Szoros kapcsolatban álló személynek minősül az, aki az igazoltan vagy  valószínűsítetten COVID-19 vírussal fertőzöttel
    a) egy háztartásban él;
    b) közvetlen fizikai kapcsolatba került (pl. kézfogás) védőeszköz alkalmazása nélkül;
    c) a fertőzött váladékával érintkezett védőeszköz alkalmazása nélkül;
   d) személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolság tizenöt percnél hosszabb ideig).

      Az előző bekezdéstől eltérően az abban foglalt felsorolás b)-d) pontjai szerinti személy beléphet az épületbe akkor, ha fertőzésmentességét a kapcsolat megszakítását követően elvégzett két negatív eredményű PCR teszttel igazolja.


Az épületbe való belépés további feltételei:

 • A bíróság épületébe belépni és ott tartózkodni az ügyfeleknek kizárólag az orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszkban lehet.
   
 • A bíróság épületébe belépő személy a bíróság épületében a belépése céljának megvalósulásáig tartózkodhat.

Az eljárási cselekményre érkező személyek – kivéve

– az ügyvédi kamara tagjai;

– a bíróság, mint peres fél képviseletében eljáró bíró, bírósági titkár;

– az ügyészek, az alügyészek, az ügyészségi fogalmazók;

– az igazságügyi szakértő, valamint az igazságügyi szakértőjelölt, valamint

– a bírósági pénztár szolgáltatását igénybe vevő ügyfél –

a bíróság épületébe az eljárási cselekmény, illetve ügyintézés kezdő időpontja előtt legfeljebb 10 perccel léphetnek be, a hivatali helyiséget, illetve a tárgyalótermet a legrövidebb úton kell megközelíteniük, és helyüket a tárgyalóteremben a behívásukat követően azonnal el kell foglalniuk.

A bíróság épületébe az ügyvédi kamara tagjai, az ügyészek, az alügyészek, az ügyészségi fogalmazók és az igazságügyi szakértők, valamint az igazságügyi szakértőjelöltek a hivatásrendi igazolvány felmutatásával léphetnek be.

 • A tárgyalóteremben az eljárási cselekményt foganatosító bíró vagy igazságügyi alkalmazott a járványügyi szabályokra tekintettel az eljárási cselekmény foganatosítására egyedi szabályokat állapíthat meg.
   
 • Az eljárási cselekményre vagy előre lefoglalt időpontú Ügyfélsegítő szolgáltatásra (korábbi megnevezéssel: Panasznap) érkező személyek a kezdő időpont előtt legfeljebb 10 perccel léphetnek be az épületbe, és az eljárási cselekmény, ügyfélsegítés befejezését követően azt haladéktalanul el kell hagyniuk.
   
 • A tárgyalótermekben minden tárgyalás után fertőtlenítő takarítást végzünk.
   
 •  A folyosók, a tárgyalótermek, az ügyfélszolgálati iroda, a kezelőirodák és a pénztárak befogadóképessége korlátozott, a befogadóképesség elérése – vagy a fenti szabályok megsértése – esetén az ügyfél a helyiségből, illetve az épületből kiutasítható.
   
 • A bíróságon az Ügyfélsegítő (korábbi megnevezéssel: panasznap)  kizárólag előzetes időpontfoglalás (regisztráció) útján vehető igénybe.
   
 • Az ügyfélszolgálati irodában és a kezelőirodákban a beadványok átvételét és a felvilágosítás adását biztosító személyes ügyfélfogadás szünetel.
   
 • Az ügyfelek a beadványokat elektronikus úton, postai úton, vagy a bejáratnál elhelyezett gyűjtőláda használatával nyújthatják be.
   
 • Az ügyfélszolgálati iroda és kezelőirodák felvilágosítást telefonon vagy elektronikus úton nyújtanak.
   
 • Az iratbetekintési jog az ügyfélszolgálati irodában, illetve a kezelőirodákban előzetes időpontfoglalás (regisztráció) útján gyakorolható. A helyiségben 2 méter távolság megtartásával lehet tartózkodni, s naponta többször, szükség szerint fertőtlenítő takarítást végzünk, amely kiterjed az iratbetekintésre használt számítógépre is.

 

 • Igazolás, tanúsítvány, cégmásolat, cégkivonat, cégbizonyítvány, vagy más, hasonló jellegű okirat előzetes időpontfoglalás (regisztráció) útján igényelhető. Jogszabályon alapuló befizetési kötelezettség a bíróság épületében ugyanilyen módon teljesíthető.

 


Időpont foglalás, tájékoztatás:

Időpontfoglalás az Ügyfélsegítő szolgáltatásra Zala megyében
 

 

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét!

 

                                                              Dr. Sorok Norbert

                                                   a Zalaegerszegei Törvényszék
                                                                     elnöke