ÁLLÁSLEHETŐSÉG A KESZTHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁGON

A Keszthelyi Járásbíróság pályázatot hirdet

jegyzőkönyvvezető (írnok) munkakör

igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony keretében történő betöltésére.                       

Pályázati feltételek

 • Betöltött 18. életév.
 • Magyar állampolgár vagy törvény alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával, valamint a munkakör ellátásához szükséges mértékű magyar nyelvismerettel rendelkezik.
 • Középfokú iskolai végzettség.
 • MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete.
 • Okirattal igazolt gépírástudás (vagy gépírástudás mellett az okirat 1 éven beüli megszerzésének vállalása).
 • Nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt.
 • A meghirdetett munkakör betöltésének feltétele 30 napnál nem régebbi, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 11. § (4) bekezdése szerinti Hatósági Erkölcsi Bizonyítvány, melyet a pályázathoz nem kell csatolni. (A Hatósági Erkölcsi Bizonyítvány legkésőbb a munkába állást megelőző napig nyújtható be.)

Az igazságügyi szolgálati jogviszony időtartama

 • Határozott idejű igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony – próbaidő kikötésével. A próbaidő leteltét követően lehetőség van határozatlan idejű szolgálati jogviszony létesítésére.

Foglalkoztatás jellege

 • Teljes munkaidő – napi 8 óra

Munkavégzés helye

 • Keszthelyi Járásbíróság (8360 Keszthely, Georgikon u. 16.)

A bíróságokon és az Országos Bírósági Hivatalban foglalkoztatott egyes igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési feltételeinek meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról szóló 26/2015. (IX.30.) IM rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 • 1. melléklet 3.  Bírói feladatkörhöz kapcsolódó munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési feltételek 7. pont 3.E.1.B. munkaköri szám szerinti jegyzőkönyvvezető (írnok).

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységek

 • Szabálysértési ügyszakban elektronikus iktatás, bírósági titkár és bíró melletti szabálysértési ügykezelés, tárgyalási jegyzőkönyvvezetési, leírási, kiadási és egyéb ügyviteli feladatok.
 • Büntető bíró melletti ügyfeldolgozási, tárgyalási jegyzőkönyvvezetési, leírási, kiadási és egyéb feladatok.
 • Civilisztikai és végrehajtási ügyszakban bíró, titkár melletti leírási, kiadási feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások

 • A jogállásra és juttatásokra az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény előírásai az irányadók, az illetményre a 98. § (1) bekezdése vonatkozik.

Elvárt kompetenciák

 • Megbízhatóság és kötelességtudat.
 • Önálló és csapatmunkára való alkalmasság.
 • Precíz munkavégzés.
 • Együttműködési készség.
 • Motiváltság és pozitív hozzáállás a feladatokhoz.
 • Szorgalom és fejlődési hajlandóság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • Jogi asszisztensi szakképzettség.
 • BÜSZ-vizsga.
 • Több éves gyakorlat hasonló munkakörben (bíróságnál).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

 • Motivációs levél (max. 1 oldal).
 • Fényképes szakmai önéletrajz, mely részletesen tartalmazza eddigi munkavégzésre irányuló jogviszonyainak időtartamát, a munkakörébe tartozó feladatokat is.
 • Iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okiratok másolata.
 • Hozzájáruló nyilatkozat – 1. sz. melléklet.

A pályázat benyújtásának határideje

 • 2020. november 16-án 16.00 óráig.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje

 • A benyújtott pályázatok érvényességének, valamint a szakmai alkalmasság vizsgálata.
 • Pályázók személyes meghallgatása.

A pályázat elbírálásának határideje

 • Legkésőbb 2020. november 30.

A munkakör betöltésének időpontja

 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhető

KeszthelyElnok@keszthely.birosag.hu

Telefon: 06-83/515-406
 

A pályázat benyújtásának módja

Postai úton: zárt borítékban: Keszthelyi Járásbíróság – 8360 Keszthely, Georgikon u. 16. A borítékon feltüntetendő: „Pályázat 20201116”

Elektronikus úton: KeszthelyElnok@keszthely.birosag.hu
E-mail tárgya: „Pályázat 20201116”

Személyesen: zárt borítékban a Keszthelyi Járásbíróság portáján (8360 Keszthely, Georgikon u. 16.) elhelyezett Gyűjtőládába. A borítékon feltüntetendő: „Pályázat 20201116”

 

CsatolmányMéret
115.51 KB
202.55 KB