Fejlődő szervezet, hatékonyabb működés

Lezárult az ÁROP 1.2.18/A. azonosító jelű „Szervezetfejlesztési program államigazgatási és igazságszolgáltatási szervek számára” megnevezésű projekt, amelyre az Országos Bírósági Hivatal, a Kúria, 3 ítélőtábla és 15 törvényszék - köztük a zalaegerszegi - pályázott.

 

Az erőforrások optimális felhasználása révén hatékonyabb és gazdaságosabb működést biztosító projektben a 19 bírósági szervezet összesen 482.978.655 Ft-ot nyert. Zala megye közel 20 millió Ft-hoz jut a pályázat sikeres lezárása esetén.

A közigazgatási szervezetek belső működési hatékonyságának javítását célzó, a Zalaegerszegi Törvényszék közel 270 (közülük a konkrét megvalósításban részt vevő 28) munkatársát érintő program 2014. 01.02. - 2014. 04. 30. között valósult meg. A program alapvetően a belső bírósági rendszert érintette, illetve ezen keresztül az állampolgárokat, valamint a szélesebb ügyfélkört is.

A projekt keretében a törvényszéken felülvizsgáltuk többek között a humánerőforrás-gazdálkodást, a szabványosított nyomtatványokat, a szabadság kiadás rendszerét, illetve annak informatikai alapokra helyezése lehetőségét, valamint a munkaerő-felvétel folyamatát. Felmértük a szervezet tudásvagyonát, s elkészült a törvényszék tudástérképe, tudásmegosztó portálja is. Nagy hangsúlyt kapott a folyamatok optimalizálhatósága és a hatékony kommunikáció. Ennek révén javítottuk a nyilvános, illetve az intranetes honlapok szerkesztésének rendjét.

A minőségi, ügyfélbarát igazságszolgáltatás kialakítása érdekében bevezettük és alkalmazzuk a jövőben a Közös Értékelési Keretrendszert (CAF), mely a munkatársak minőségközpontú gondolkodásmódjának kialakítását, a társadalmi igények belső követelménnyé alakítását célozza. Segítségével folyamatosan javítható a törvényszék működésének színvonala, átláthatóbb szervezet alakítható ki, s mindezek által a költségek is csökkenthetők.

A projektben nagy hangsúlyt kapott az ismeretek cseréje az egyes szervezetek között. Az eredmények megismerése, a jó gyakorlatok bemutatása az országos bírósági szervezet egésze számára hasznos a hatékony működés, a szolgáltató jelleg erősítése érdekében.

A projekt által szerzett tapasztalatok, az elkészített tervezetek további, folyamatos feladatokat vetítenek előre. A pályázat során megszerzett ismeretek megosztása megalapozhatja a 2014 és 2020 közötti időszakban a bíróságok számára megnyíló európai uniós és hazai pályázatok sikerét.

Korábbi sajtóközleményünk a témában az alábbi linken érhető el:

http://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/sajtokozlemeny/20140527/sikeres-zalai-torvenyszeki-palyazat-tobb-mint-20-millio

 

Zalaegerszeg, 2014. szeptember 25.

Dr. Beznicza Árpád

sajtószóvivő