Széchényi & ZALA - Konferencia a Zalaegerszegi Törvényszéken

Széchenyi és Deák viszonyáról is szó esett azon a konferencián, amelyet a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár szervezett a Zalaegerszegi Törvényszéken.

 

A 2016. szeptember 14-én rendezett tudományos emlékülés - a törvényszék mellett - a Zala Megyei Közgyűlés, illetve a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatása révén valósult meg.

 

A rendezvényen Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke és Balaicz Zoltán Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere köszöntőjét követően szakmai előadások hangzottak el. Zala megyéből a Göcseji Múzeum vezetője, Kaján Imre és főmúzeológusa, Béres Katalin, a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára részéről Molnár András igazgató és dr. Gyimesi Endre ny. c. igazgató, valamint a szervező könyvtár vezetője, Kiss Gábor tartott ismertetést.

Az előadók közül Szombathelyről érkezett Cselenkó Borbála, a Püspöki Levéltár levéltárvezetője, a Pécsi Tudományegyetemről dr. Kaposi Zoltán CSc, egyetemi tanár, valamint a fővárosi Károli Gáspár Református Egyetemről dr. Kurucz György CSc, dékánhelyettes.Balaicz Zoltán polgármester köszöntője

 

A telt házas rendezvényen - amelyen diákok is részt vettek - a hallgatóság megismerhette Széchenyi életútját, zalai kötődését, fejlesztései törekvéseit, kapcsolatait – köztük Deák Ferenchez való viszonyát is. Kiss Gábor könyvtárigazgató előadásában Széchenyi naplójából idézett részleteket: kiderült, hogy Széchenyi zalai látogatásai során lehangoló tapasztalatokat szerzett a zalai nemességről, naplója tele volt kritikus megjegyzésekkel, ám Deákról első találkozásuk után „derék ember”-ként írt, később pedig feljegyezte: „Deák magasabban áll, mint a többi mind”.

Dr. Sorok Norbert, a törvényszék elnöke zárszavában összefoglalót adott az elmúlt órák „időutazásáról”, s mint mondta, Széchenyi egyike volt azon nagyoknak, akik otthagyták lábnyomukat a magyar történelem rögös útján.Dr. Sorok Norbert törvényszéki elnök összefoglalója zárta az emlékülést

 

 

Zalaegerszeg, 2016. szeptember 14.

Dr. Beznicza Árpád

sajtószóvivő