Zalai siker a Mailáth-pályázaton

Dr. Tahin Szabolcs, a Zalaegerszegi Járásbíróság bírája „A közérthetőség érvényesülése a bírósági határozatokban és a bírósági tárgyaláson” című dolgozatával első helyezést ért el a gróf Székhelyi Mailáth György országbíró emlékére hirdetett tudományos pályázaton.

 

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke, dr. Handó Tünde 2017 májusában 4 szekcióban - polgári jogi, büntetőjogi, közigazgatási-munkaügyi és európai jogi, valamint bírósági általános igazgatási - kiírt felhívására 60-an jelentkeztek. A bíráló bizottságok a pályaműveket szekciónként külön joghallgatói és bírósági dolgozói tagozatban is díjazták. A nyertesek az OBH Consilium Peritorum rendezvényén, december 8-án vehették át elismeréseiket dr. Handó Tündétől, és dr. Gyarmathy Judittól, az OBH elnökhelyettesétől.

 

A Zalaegerszegi Járásbíróság bírája, dr. Tahin Szabolcs a polgári jogi szekció bírósági tagozatában írt dolgozatát első helyre sorolta a zsűri. „A közérthetőség érvényesülése a bírósági határozatokban és a bírósági tárgyaláson” című pályaművében az Alaptörvény 28. cikkét vette alapul, amely szerint „az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.” A dolgozat szerint olyan alapértékekről van szó, amely mindannyiunkban munkálkodik, így ha ezeket a jogalkalmazás során szem elől tévesztjük, az könnyedén vezethet a jogkereső állampolgár számára érthetetlen és elfogadhatatlan ítélethez. A pályamű több hazai és külföldi joggyakorlati példával szemlélteti a leírtakat.

 

A díjnyertes dolgozatok tudományos szimpózium keretében kerülnek bemutatásra.

A Mailáth György tudományos pályázat további díjazottjai itt: http://birosag.hu/media/aktualis/elismeres-mailath-gyorgy-tudomanyos-palyazat-nyerteseinek-2

 

Zalaegerszeg, 2017. december 18.

Dr. Bartalné dr. Mentes Judit
sajtószóvivő