2018, az eljárásjogi változások éve

2018. január 9. napján a Zalaegerszegi Törvényszék sajtótájékoztatót tartott, amelyen a 2018-as évre vonatkozó eljárásjogi változások ismertetése mellett az Országos Bírósági Hivatal Mailáth-pályázatán 1. helyezést elért dr. Tahin Szabolcs bíró pályaművét is megismerhették a sajtó képviselői.

A sajtótájékoztatón dr. Csanádi Lajos, a törvényszék elnökhelyettesének bevezetőjét követően dr. Beznicza Árpád, civilisztikai kollégiumvezető vázolta fel az idei évtől indult elsőfokú perekben már alkalmazandó főbb polgári eljárási szabályokat. A jogszabály célja, az ezt szogáló rendelkezések, a kötelező jogi képviselet, a keresetlevéllel kapcsolatos előírások, a tárgyalás szerkezete, az egyes bizonyítási kérdések taglalása mellett kitért a tárgyalótermi kép- és hangfelvétel készítésének előírásaira is. Ezt követően Tóth Györgyné dr. cilvilisztikai kollégiumvezető-helyettes többek között a jogorvoslatok és különleges perek tárgykörét járta körül, kiemelve az állampolgárokat közvetlenül érintő elemeket és az elektronikus ügyintézés lehetőségeit.

/Részletek itt: http://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/20171211/uj-polgari-perrendtartas /

A polgári perrendtartás (Pp.) újdonságait követően dr. Mihályi Mónika, a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke a közigazgatási perrendtartás (Kp.) kapcsán a 2018. január 1. napjával életbe lépett fontosabb változásokat foglalta össze, részletesen ismertetve azt is, hogy miként változott meg ez évtől a közigazgatási ügyek tekintetében az illetékesség.

/Részletes tájékoztatás itt: http://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/20171211/uj-kozigazgatasi-perrendtartas /


 

A 2018. július 1. napjával hatályba lépő büntetőeljárástól szóló törvényről dr. Németh Mária, a törvényszék büntető kollégiumának vezetője beszélt röviden.

A sajtótájékoztató zárásaként dr. Tahin Szabolcs, zalaegerszegi járásbíró foglalta össze az Országos Bírsági Hivatal által, a gróf Székhelyi Mailáth György országbíró emlékére hirdetett tudományos pályázaton első helyezést elért pályaművét, amely a polgári jogi szekció bírósági tagozatában bizonyult a legjobbnak. „A közérthetőség érvényesülése a bírósági határozatokban és a bírósági tárgyaláson” című dolgozatában a leírtakat több hazai és külföldi joggyakorlati példával szemléltette, amelyek közül néhányat a sajtótájékoztató keretében is megismerhettek a jelenlévők.

A sajtótájékoztató a sajtó kérdéseinek megválaszolásával és a helyi televízió által a résztvevőkkel készített interjúkkal zárult.

 

 

Zalaegerszeg, 2018. január 09.

Dr. Beznicza Árpád

sajtószóvivő