Iratminták segítik az ügyfeleket

2018. január 1. napján lépett hatályba az új polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (új Pp.), valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.). Az idén indult ügyekben a jogi képviselő nélkül eljáró feleknek mindként eljárásban a jogszabályban meghatározott nyomtatványokat kell használni.

Keresetlevél formanyomtatványok

Az új Pp. előírja, hogy a 2018. január 1-jén vagy azt követően indult ügyekben a jogi képviselő nélkül eljáró felek a járásbíróságok hatáskörébe tartozó perekben a keresetlevelet, az írásbeli ellenkérelmet, a viszontkereset-levelet, a beszámítást tartalmazó iratot, valamint a keresetet tartalmazó iratot kizárólag jogszabályban meghatározott nyomtatványokon terjeszthetik elő. A Kp. pedig lehetővé teszi a jogi képviselő nélkül eljáró feleknek, hogy ezen időponttól kezdődően a közigazgatási perekben és mulasztási perekben is nyomtatványon terjeszthessék elő keresetlevelüket. Ezen nyomtatványokat a 21/2017. (XII.22.) IM rendelet tartalmazza. A nyomtatványok a birosag.hu holnapon - http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok - illetve, a Zalaegerszegi Törvényszék honlapján a Panasznap / Kereset – és kérelemminták cím alatt elérhetőek.

Költségmentességi nyomtatvány

Az új Pp-hez kapcsolódóan 2018. január 1. napjától változtak a perköltség viselésére és a költségkedvezményekre vonatkozó szabályok is. A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 26/2017.(XII.27.) IM rendelet szerint az engedélyezés feltételeit a 2018. január 1-jén vagy azt követően indult ügyekben a rendeletben meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell igazolni.

 

Költségjegyzék nyomtatvány

Az új Pp. alapján a jogi képviselővel eljáró felek perköltségüket kizárólag jogszabályban meghatározott költségjegyzék előterjesztése útján számíthatják fel. A 2018. január 1. napjától hatályba lépő, a perköltség felszámítására szolgáló költségjegyzékről szóló 31/2017.(XII.27.) IM rendelet tartalmazza e költségjegyzék formáját, tartalmát.

/Ezt a formanyomtatványt a jogi képviselő nélkül eljáró felek is használhatják pereikben./

A költségmentességi és (per)költségjegyzék nyomtatványokat az Országos Bírósági Hivatal rendszeresítette, és azt az alábbi oldalon letölthető formában tette közzé: http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/koltsegkedvezmenyek-es-koltsegjegyzek-nyomtatvanyok#overlay-context=allampolgaroknak/nyomtatvanyok-urlapok. A dokumentumok a Zalaegerszegi Törvényszék honlapján a Panasznap / Kereset – és kérelemminták cím alatt is elérhetőek.

 

 

Zalaegerszeg, 2018. január 10.

Dr. Beznicza Árpád

sajtószóvivő