Hét hónap alatt 323 iratbetekintés

2017. augusztus 01. napjától működik a Zalaegerszegi Törvényszék Ügyfélszolgálati irodája, amelynek szolgáltatásait eddig több mint 3.000 ügyfél vette igénybe.

 

A hét hónapja nyitott irodához az ügyfelek a zalaegerszegi bíróságok előtt folyamatban lévő ügyeik intézésével fordulhatnak. Az irodában alapvetően iratbeadásra, iratmásolatok megrendelésére és átvételére, iratbetekintésre van mód, de kollégáink természetesen iratmintákkal, tájékoztató anyagokkal, általános információkkal is segítik a könnyebb ügyintézést.

 

Az irodát naponta átlagosan 10-15 ügyfél látogatja, s csaknem ugyanennyi telefonos megkeresés érkezik. 2017. augusztus 1. és 2017. december 31. napjáig 1.815 ügyfelet szolgált ki az iroda, s ez a szám folyamatosan emelkedik: 2018. február 28-ig 3.075-re nőtt, s ezen belül összesen 323 iratbetekintést regisztráltak kollégáink.

 

Az eddig felmerült tapasztalatok alapján az ügyfeleknek a beadványok formai követelményeknek megfelelő módon és a megfelelő példányszámban történő benyújtása okoz gondot.

 

A polgári peres eljárásban a beadványok első példányát teljes bizonyító erejű magánokirati formában, azaz eredetiben aláírva és az aláírást két tanú nevének, lakcímének és aláírásának feltüntetésével hitelesítve kell benyújtani, eggyel több példányban, mint ahány fél a perben érintett.

A beadványon fel kell tüntetni az eljáró bíróságot, a felek nevét, lakóhelyét, perbeli állását és a per tárgyát, a folyamatban lévő ügyekben pedig a bírósági ügyszámot is.

A beadvány mellékleteinek egy-egy másolatát csatolni kell a beadvány többi példányához is.

 

A büntetőeljárásban a beadványokat általában elegendő egy példányban előterjeszteni, úgy, hogy a beadvány eredeti legyen, a mellékletek lehetnek másolatok is.

Vig Csaba felvétele a Fókuszban a bíróság című országos fotópályázatra (2017.)

Fontos hangsúlyozni, hogy adatvédelmi és beazonosíthatósági okok miatt a telefonon kért tájékoztatás esetében az érdeklődők csak szűkebb körűen kaphatnak felvilágosítást, így kollégáink csak a tárgyalás helyét és időpontját, az iratok hollétét közölhetik, illetve jelezhetik, hogy az ügyben érkezett-e szakértői vélemény, továbbá terjesztettek-e elő jogorvoslati kérelmet.

 

Az ügyfélszolgálati iroda hétfői keddi, csütörtöki napokon 08.00-15.00 óráig, szerdai napon 08.00-17.00 óráig, pénteken pedig 08.00-13.30 óráig várja továbbra is az ügyfeleket, illetve a (92)501-002-es telefonszámon a hívásokat. A gyorsabb ügyintézés érdekben előzetes bejelentkezésre is van mód: http://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/20170726/elozetes-bejelentkezes

 

 

További részletes tájékoztatás: http://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/20170724/tajekoztato

 

 

 

 

Zalaegerszeg, 2018. március 26.

Dr. Bartalné dr. Mentes Judit

sajtószóvivő