Zárt tárgyalás

A Zalaegerszegi Törvényszék zárt tárgyalást rendelt el abban az ügyben, amelyben két kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettével vádoltak egy férfit.

Bár a tárgyalások alapvetően nyilvánosak, vannak olyan indokok, amik miatt a nyilvánosság korlátozható, illetve kizárható, s ún. zárt tárgyalást rendelhet el a bíróság. Ilyen például, ha a nyilvánossággal veszélybe kerülne az üzleti titok vagy külön törvényben meghatározott más titok megőrzése, de zárt tárgyalás rendelhető el erkölcsi okokból, vagy az eljárásban részt vevő kiskorú személy, tanú vagy sértett védelme érdekében is.

Az adott büntetőügyben az ügyészség indítványozta a zárt tárgyalás elrendelését, amellyel a bíróság is egyetértett. A történtek idején az egyik kislány a 10. életévét még nem töltötte be, a másik pedig 12 éves múlt. Az eljárás tárgyát képező bűncselekmény jellege miatt erkölcsi okból, a kiskorú sértettek kímélete, védelme miatt a bíróság indokoltnak tartotta a nyilvánosság kizárását, s kimondta azt is, hogy a kiskorúak emberi méltóságának és személyiségi jogainak védelméhez fűződő érdek meghaladja az eljárás nyilvánosságához fűződő közérdeket.

A bíróság a korlátozás vagy kizárás kérdésében minden esetben indokolt határozattal dönt, amely ellen nem lehet fellebbezni. Zárt tárgyalás elrendelése esetén a bíróság a tárgyaláson résztvevőket figyelmezteti, hogy a tárgyaláson elhangzottakról tájékoztatást nem adhatnak.

Ha a bíróság kizárta a tárgyalásról a nyilvánosságot, ítéletét akkor is nyilvánosan hirdeti ki, de nem ismerteti nyilvánosan a határozata indokolásának azon részét, amelynek nyilvánosságra hozatala sértené azt az érdeket, amelynek védelmében a zárt tárgyalást elrendelte.

Jelen ügyben az egész tárgyalási szakasz a nyilvánosság kizárásával zajlik, csak az ítéletet hirdeti majd ki nyilvánosan a bíróság.

 

Zalaegerszeg, 2018. március 28.

Dr. Bartalné dr. Mentes Judit

sajtószóvivő