Változások a közigazgatási és a munkaügyi perekben 2020. április 1-től

2020. március 31. napjával jogszabályi változás folytán megszűnnek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok.

A közigazgatási perekben 2020. április 1. napjától elsőfokon nyolc törvényszék (Fővárosi Törvényszék, Budapest Környéki Törvényszék, Debreceni Törvényszék, Győri Törvényszék, Miskolci Törvényszék, Pécsi Törvényszék, Szegedi Törvényszék és a Veszprémi Törvényszék) jár el regionális illetékességgel.

A Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességi körébe tartoznak majd azok az ügyek, amelyek korábban a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességébe tartoztak, így pl. a vízum és hontalansági ügyek. A közigazgatási bírósági ügyekben másodfokon fellebbezési, illetve felülvizsgálati eljárásban a Kúria jár el. A Kúria kivételes esetben első és kizárólagos fórumként is eljár, például a gyülekezési ügyekben.

A munkaügyi bírósági ügyekben első fokon az illetékes törvényszékek, másodfokon fellebbezési eljárásban az ítélőtáblák, míg a felülvizsgálati eljárásban a Kúria jár el. A munkavállalók számára kedvező új rendelkezés, hogy a munkáltató felperes a pert kizárólag a munkavállaló (alperes) belföldi lakóhelye, ennek hiányában a belföldi tartózkodási helye szerinti bíróság előtt indíthatja meg. Munkaügyi perben továbbra sincs helye illetékességi kikötésnek, vagyis nem szerződhetnek a felek arra, hogy - a fentieket felülírva - általuk választott bíróság járjon el ügyükben.

A Zala megyei közigazgatási ügyek vonatkozásában a Veszprémi Törvényszék jár el. A 2020. március 31-én első fokon folyamatban lévő ügyeket, továbbá azokat az első fokon befejezett ügyeket, amelyekben az elsőfokú bíróság hatáskörébe tartozó további intézkedést kell tenni, a Zalaegerszegi Törvényszék továbbítja majd Veszprémbe vagy a Kúriának.
A klasszikus munkaügyi pereket viszont első fokon továbbra is a zalai megyeszékhelyen tárgyalják majd.

Kiemelendő, hogy a törvényszékek csak 2020. április 1-től járnak el, ezért mind papír alapú, mind elektronikus kapcsolattartás esetén a közigazgatási és munkaügyi bíróságnak címezve lehet előterjeszteni 2020. március 31-ig a keresetlevelet, míg ezt követően az illetékes törvényszékeknek kell címezni. A közigazgatási és munkaügyi bíróságok megszűnésével a benyújtott keresetleveleket, a folyamatban lévő közigazgatási és munkaügyi ügyeket megküldik a törvényszékeknek.

Az ügyfelek az őket érintő változásról egyedi tájékoztatást is kapnak majd.

 

Zalaegerszeg, 2020. február 11.

 

Dr. Vándor Virág                                                                                               sajtószóvivő