Változtak az iratkarantén szabályai

A Zala Megyében működő bíróságokon 2020. május 15. napjától a korábbi hét napos iratkarantén három napra rövidült.

A Zalaegerszegi Törvényszék Elnökének Vészhelyzeti szabályzata értelmében a nem elektronikus úton érkezett iratok, küldemények átvételére és kezelésére  különleges előírások vonatkoznak a járvány idején. 

Mi tartozik az iratkarantén szabályai alá?

a) a postai úton benyújtott küldemények;

b) a kézbesítő által átvett iratok;

c) a bírósági gyűjtőládában elhelyezett küldemények;

d) az ügyfél által a tárgyaláson benyújtott iratok;

e) a hatósági és önkéntes házi karanténban munkát végző bírósági dolgozóktól érkező ügyiratok;

f) az a)-e) pontban foglaltak szerint benyújtott, átvett, elhelyezett vagy érkező bűnjelekre és egyéb tárgyi bizonyítási eszközök.

Az iratok kezelése, a határidők számítása:

Az iratkarantén tárgyait a bírósági épületbe érkezésükkor védőfelszerelést viselve a vizsgálatukra és tárolásukra alkalmas elkülönített helyiségbe kell szállítani. Amennyiben az irat nem esik halaszthatatlan ügyintézés alá (ld. lent), úgy fel kell tüntetni az érkezés napját és az iratkarantén tárgyát védőzsákba kell helyezni. A védőzsákot három napig lezárva kell tartani, s a negyedik napon bontható fel.

A határidők számításánál a tényleges érkezés időpontját kell alapul venni.

Tárgyaláson átadott irat:

Az ügyfél által a tárgyaláson benyújtott iratot a bírósági dolgozó kizárólag védőfelszerelést viselve veheti át. Az irat a papíralapú aktába nem szerelhető be, tartalmának ismertetése után azt – a tárgyalás megszakításával – azonnal át kell adni egy védőfelszerelést viselő dolgozónak, aki az iratot az elkülönített helyiségbe szállítja, s ott 3 napig kell védőzsákban tárolni.

Halaszthatatlan ügyintézés alá eső irat:

Halaszthatatlan ügyintézés alá esik az a tárgy, küldemény, amennyiben az azzal érintett ügyben jogszabályi rendelkezés folytán az iratkarantén lejárta előtt kötelező intézkedni.

A halaszthatatlan ügyintézés alá eső iratokat e jellegük megállapítását követően haladéktalanul digitalizálni kell az elkülönített helyiségben, az erre a célra biztosított lapolvasóval, védőfelszerelés használata mellett. A lapolvasó megfelelő fertőtlenítéséről folyamatosan gondoskodni kell. A papíralapú munkavégzéshez a digitalizált irat kinyomtatott példányát kell felhasználni.

 

          Dr. Vándor Virág  

               sajtószóvivő