Bírósági közvetítés az ítélkezési szünet alatt is

2020. július 16. napjával a bíróságokon megkezdődött az egy hónapos törvénykezési szünet, amely 2020. augusztus 20. napjáig tart.

A törvénykezési szünet alatt a bíróságok - a soron kívüli vagy más rövid határidőhöz kötött ügyek kivételével - nem tárgyalnak, viszont ez idő alatt megszakítás nélkül működik a bírósági közvetítés. A peres eljárásnál lényegesebben gyorsabb és rugalmasabb, semleges harmadik személy részvételével zajló közvetítői eljárással a felek kölcsönösen kedvező megállapodásra juthatnak. A nyári időszak alkalmas lehet arra, hogy a már elkezdett pert rövid idő alatt megegyezéssel befejezzék a felek.

Mi a bírósági közvetítői eljárás?

A közvetítés egy olyan, a hagyományos vitarendező (peres) eljárásoktól lényegesen eltérő megoldás, melynek az a célja, hogy a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezéssel zárják le a vitájukat. Ehhez a vitában nem érintett, semleges, pártatlan harmadik személy, közvetítő (mediátor) segítségét veszik igénybe.

A bírósági közvetítés mindezeken túl ahhoz is segítséget nyújt, hogy a per megindulásakor, illetve a per folyamán bármikor, (fellebbviteli eljárásban is) gyorsan, hatékonyan rendezhető legyen a jogvita. A közvetítői eljárás igénybevételével a már elkezdődött per néhány hét alatt befejezhető. A bírósági közvetítés lehetővé teszi, hogy a felek per helyett párbeszéd útján megállapodásra jussanak.

 Mi a közvetítői eljárás előnye a perhez képest?

A közvetítői eljárás lényegesen gyorsabb, rugalmasabb, mint a bírósági peres eljárás. A bíróságon dolgozó közvetítő kapcsolatba lép a felekkel, közvetlen, oldott légkörben segít nekik a konfliktus feltárásában és abban, hogy maguk találják meg a megoldást a problémájukra. A megegyezéssel mindkét fél nyer, miközben a megegyezés növeli a felek egymás iránti bizalmát, és javítja a konfliktus miatt megromlott kapcsolatokat is.

További előnye még, hogy a bírósági közvetítői eljárás nem nyilvános, a bírósági közvetítőnek szigorú titoktartási kötelezettsége van. A felek közös döntésén múlik, hogy az elhangzottakról kinek mit hoznak a tudomására.

Van-e pénzbeli előnye a bírósági közvetítésnek?

A bírósági közvetítés illetékmentes, a bírósági közvetítőnek nem kell díjat fizetni és sikeres megállapodás esetén a felek a perben - 90% - 70% - 50% - illetékkedvezményben részesíthetők.

Kinek érdemes igénybe venni, és milyen esetekben a bírósági közvetítői eljárást?

Bárki bírósági közvetítőhöz fordulhat a vitás ügyével. Az eljárásban az vehet részt, akinek peres vagy peren kívüli ügye már folyamatban van a bíróságon.

Mikor nincs helye közvetítésnek?

Nem lehet igénybe venni a közvetítői eljárást  végrehajtási, apaság megállapítása iránti, gondnokság alá helyezési, a gondnokság megszüntetésére irányuló perekben.  Nincs helye akkor sem közvetítésnek, ha a felek között erőszakos előzmény volt vagy valamelyik fél pszichés vagy kóros állapota miatt.

Hogyan zajlik a közvetítői eljárás?

A bírósági közvetítő segít a felek közti párbeszéd helyreállításában. A felek álláspontjának meghallgatását követően a felek közti írásbeli megállapodás létrejöttét segíti. Ha a felek meg tudnak egyezni, megállapodásukat a bíróság – kérelmükre – végzéssel jóváhagyhatja, melynek hatálya megegyezik az ítélettel.

Ugyanakkor abból sem származik a feleknek hátránya, ha nem sikerül megállapodni a közvetítői eljárás keretében. Ebben az esetben a bíróság a peres eljárást lefolytatja és a bíróság dönti el a jogvitát.

Keresse a bírósági közvetítőket: https://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/20160708/elerhetosegek-biros...

 

Dr. Vándor Virág

  sajtószóvivő