A bírósági épületbe való belépés és a benntartózkodás szabályai 2020. szeptember 15. napjától

A COVID-19 vírusfertőzés miatt Magyarország egész területére elrendelt egészségügyi válsághelyzet okán 2020. szeptember 15. napjától a Zala megyei bíróságok épületeibe való belépés és a benntartózkodás tekintetében speciális szabályok léptek életbe.

A korábbi előírások megtartása mellett új szabály, hogy az ügyfélszolgálati irodában és a kezelőirodákban a beadványok átvételét és a felvilágosítás adását biztosító személyes ügyfélfogadás szünetel.

 

A bírósági épületbe való belépés és a benntartózkodás szabályai:
 

1. A bíróság épületébe nem léphet be olyan személy, akire – vagy akinek a vele közös háztartásban élő hozzátartozójára – vonatkozóan hatósági karantént rendeltek el.

2. A bíróság épületébe való belépéskor és a benntartózkodáskor a szájat és orrot eltakaró maszk, orvosi maszk, munkavédelmi masz viselése és a 2 méteres védőtávolság betartása kötelező.

3. A bíróság épületébe való belépéskor a kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező.

4. Az eljárási cselekményre vagy előre lefoglalt időpontú Ügyfélsegítő szolgáltatásra (korábbi megnevezéssel: Panasznap) érkező személyek a kezdő időpont előtt legfeljebb 10 perccel léphetnek be az épületbe, amelyet ügyük befejezését követően haladéktalanul el kell hagyniuk.

5. A tárgyalóteremben a jelenlévőknek egymástól 2 méter távolságban kell lenniük.  Ennek figyelembevételével az eljáró tanács elnöke az eljárási cselekmény megkezdését megelőzően szükség esetén meghatározza, hogy a tárgyalóteremben egyszerre hány fő tartózkodhat. A tárgyalóteremben a maszk használata az eljárási cselekményt foganatosító bíró vagy igazságügyi alkalmazott rendelkezése szerint kötelező, aki a járványügyi szabályokra tekintettel az eljárási cselekmény foganatosítására egyedi szabályokat is megállapíthat.

A tárgyalótermekben minden tárgyalás után fertőtlenítő takarítást végzünk.

6. A folyosók, a tárgyalótermek, az ügyfélszolgálati iroda, a kezelőirodák és a pénztárak befogadóképessége korlátozott, a befogadóképesség elérése – vagy a fenti szabályok megsértése – esetén az ügyfél a helyiségből, illetve az épületből kiutasítható.

7. A bíróságon az Ügyfélsegítő kizárólag előzetes időpontfoglalás (regisztráció) útján vehető igénybe.  

8. Az ügyfélszolgálati irodában és a kezelőirodákban a beadványok átvételét és a felvilágosítás adását biztosító személyes ügyfélfogadás szünetel. Az ügyfélszolgálati iroda és kezelőirodák felvilágosítást telefonon vagy elektronikus úton nyújtanak. Az ügyfelek a beadványokat elektronikus úton, postai úton, vagy a bejáratnál elhelyezett gyűjtőláda használatával nyújthatják be.

9. Az iratbetekintési jog az ügyfélszolgálati irodában, illetve a kezelőirodákban előzetes időpontfoglalás (regisztráció) útján gyakorolható.  Amennyiben az iratbetekintési jog gyakorlása csak papíralapú módon biztosítható, a jogosulttal való érintkezés során a jogosult és az igazságügyi alkalmazott köteles kesztyűt viselni. A helyiségben 2 méter távolság megtartásával lehet tartózkodni, s naponta többször, szükség szerint fertőtlenítő takarítást végzünk, amely kiterjed az iratbetekintésre használt számítógépre is.

10. Igazolás, tanúsítvány, cégmásolat, cégkivonat, cégbizonyítvány, vagy más, hasonló jellegű okirat előzetes időpontfoglalás (regisztráció) útján igényelhető. Jogszabályon alapuló befizetési kötelezettség a bíróság épületében ugyanilyen módon teljesíthető.

11. A bíróságokon továbbra is 3 napos iratkarantén van érvényben. Erről bővebben itt olvashat.

A belépés és benntartózkodás szabályait megsértő ügyfelet a biztonsági szolgálat felszólítja a követendő eljárásra, ismételt vagy súlyos szabálysértés esetén az ügyfél az épületből kiutasítható.

 


Időpont foglalás, tájékoztatás:

 

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét!

 

                                                              Dr. Sorok Norbert

                                                   a Zalaegerszegei Törvényszék
                                                                     elnöke