Közokirat-hamisítás többszáz esetben

Zalaegerszegi Törvényszék mint másodfokú bíróság a 2020. október 16. napján megtartott nyilvános ülésen a III. rendű vádlott kivételével nem jogerős ítéletet hozott abban az ügyben, amelyben egy Somogy megyei ügyvédi irodában tevékenykedő ügyvédek és alkalmazottak - összesen 5 fő - is szerepet játszottak.

Az I. rendű vádlott szervezésében és irányításával a II. rendű, az V. rendű és a VIII. rendű vádlottak valótlan tartalmú bérleti szerződéseket írtak alá saját ingatlanaik vonatkozásában külföldi állampolgárok részére.  Ezzel lakcímeket igazoltak 53 külföldi vádlottnak, akik így valótlan tartalmú állandó lakóhelyet igazoló lakcímkártyához jutottak. A bérbeadók tisztában voltak azzal, hogy az ügyben a X.-LXIII. rendű vádlottként szereplő 53 külföldinek nem áll szándékában beköltözni az ingatlanokba.

A bérleti szerződések felhasználásával a X.-LXIII. rendű vádlottak valótlan tartalmú regisztrációs igazoláshoz jutottak. A megszerzett közokiratokkal a külföldi állampolgárok vezetői engedélyt honosítottak vagy új jogosítványt szereztek, illetve a meglévő hamis vagy bevont engedélyüket szabálytalanul honosították.

A VI. rendű és a VII. rendű vádlottak - az I. rendű vádlott kérésére - Somogy és Zala megyében több magánszemélyt felkerestek és anyagi ellenszolgáltatás ígérete mellett rábeszélték őket, hogy bérbeadóként biztosítsanak lakcímet a külföldieknek.

Az ügyvédi irodában dolgozó III. rendű és IV. rendű vádlottak ügyleti tanúként írtak alá több bérleti szerződést annak ellenére, hogy tisztában voltak azok valótlan tartalmával.

 

Elsőfokú ítélet

Az ügyben 2019. október végén hozott ítéletet a Zalaegerszegi Járásbíróság.  Az I. rendű vádlottat 417 rendbeli közokirat-hamisítás bűntettében, mint bűnsegéd mondta ki bűnösnek, s egymillió forint pénzbüntetésre ítélte, ugyanennyit kapott a felek között közvetítőként tevékenykedő IX. rendű vádlott is, míg II. rendű társuknak 216 eset miatt 400 ezer forint pénzbüntetést szabott ki.

Az ügyleteket letanúzó III. rendű vádlott 58, IV. rendű társa pedig 8 esetben írt alá hamisan. Előbbi 250 ezer forint büntetést kapott, utóbbit pedig megrovásban részesítette a bíróság. Szintén megrovást kapott az V. rendű vádlott, akit 7 esetben talált bűnösnek.

A Somogy és Zala megyében „toborzó” VI. és VII. rendű vádlottak 50.000 forint, illetve 400.000 forint pénzbüntetést kaptak.  Az 50 alkalommal közreműködő VIII. rendű társuk 50.000 Ft büntetést kapott.

A külföldiek tekintetében - akik egy-két ügyletben működtek közre - 14 esetben próbára bocsátást rendelt el a bíróság, 28 vádlottat megrovásban részesített, míg 11 esetben teljes felmentéssel élt.

 

Másodfokú ítélet

A másodfokú bíróság a rendelkezésre álló adatok alapján értékelte a bűncselekményeket, az összes mérlegelési jogkört figyelembe véve és ennek megfelelően a Zalaegerszegi Járásbíróság ítéletét 18 vádlott vonatkozásában megváltoztatta, a legtöbb esetben csupán a minősítéseket a régi Btk. szerint megadva.

A másodfokú bíróság a 417 rendbeli közokirat-hamisítás bűntettében bűnsegédként közreműködő I. rendű vádlott esetében mellőzte a bűnsegédi alakzatot, de a bizonyítékok alapján bűnösnek mondta ki további 8 rendbeli közokirat-hamisítás bűntettében, mint bűnsegédet.  A II. rendű vádlott tekintetében pedig további 2 esetet látott bizonyítottnak. A rá elsőfokon kiszabott 400 ezer forint pénzbüntetést viszont - tekintettel az időmúlásra - 100 ezer forinttal csökkentette.

A IX. rendű vádlottat további 3 rendbeli, 2 esetben bűnsegédként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettében mondta ki bűnösnek.

Az elsőfokon 8 esetben hamisan aláíró IV. rendű vádlott bűnösségét további 1 esetben, a „toborzásban” közreműködő VIII. rendű vádlott bűnösségét további 6 esetben látta bizonyítottnak a másodfokú tanács.

A II. rendű vádlottra kiszabott pénzbüntetésen kívül a másodfokú bíróság minden vádlott esetében megalapozottnak és arányosnak ítélte a kiszabott büntetési tételeket, így azokon nem változtatott. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét a fellebbező vádlottak vonatkozásában helybenhagyta.

Az ítélet - a III. rendű vádlott kivételével - nem jogerős.  

 

 

                                                                                  Dr. Bartalné dr. Mentes Judit

                                                                                             sajtószóvivő