Vád: hűtlen kezelés a hitelszövetkezetben

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt tartott újabb előkészítő ülést 2021. április 28. napján a Zalaegerszegi Törvényszék.

A vád szerint egy országos hitelszövetkezet igazgatóságának elnöke 2009 júliusától a II. rendű, míg tagjai az I. rendű, V. rendű, IV. rendű, VI. rendű, VIII. rendű és VII. rendű vádlottak voltak. A működésre irányadó Alapszabály szerint az igazgatóság irányította a hitelszövetkezet munkáját, valamint hagyta jóvá a nagy és belső hiteleit. Az igazgatóság elnöke személyes felelősséggel irányította a hitelszövetkezet működését és gazdálkodását az egyes jogszabályoknak, belső szabályzatoknak, határozatoknak megfelelően. Időközben a hitelszövetkezet ügyvezető igazgatója az I. rendű vádlott lett, aki egy 3 tagú cenzúra bizottságot hozott létre, amely az eléje terjesztett ügyeket átvizsgálta és javaslatot tett az igazgatóságnak a hitelfelvétel kapcsán. A bizottság vezetője az I. rendű vádlott, tagjai a II. rendű és a III. rendű vádlottak voltak.

a/ Egy budapesti székhelyű kft., amely saját tulajdonú ingatlan adásvételével foglalkozott, 2012 novemberében 65 millió Ft összegű hitelkérelemmel fordult a hitelszövetkezethez, majd alig egy hónapon belül újabb 35 millió Ft-os kérelmet terjesztett elő.  Az igazgatóság – a cenzúra bizottság javaslatának megfelelően – mindkét esetben engedélyezte az egy éves forgóeszköz hitelszerződés megkötését, illetve ezt követően lehetőséget adott az eredetileg fedezetként felajánlott ingatlan helyébe lépő kisebb értékű ingatlan cseréjére is. Az esedékes törlesztőrészleteket viszont a kft. egyáltalán nem, vagy csak késve fizette, jelentős tartozást felhalmozva.

A vád szerint a cég a megkapott összegre nem is volt hitelképes, a csereingatlan értéke aránytalanul alacsony volt, s egyes beszámolt földterületek nem is a kft. tulajdonát képezték, csupán használati joggal rendelkezett felette.

A vádlottak, mint a hitelszövetkezet vagyonának kezelésével megbízottak megszegték az ebből fakadó kötelességüket, s összesen kb. 104.000.000 Ft kárt okoztak, amelyből közel 7 millió forint térült meg.

b/ A hitelszövetkezet megbízásai alapján a hitelfedezetek helyszíni vizsgálatát egy zalaegerszegi székhelyű kft. végezte, amelyben a II. rendű vádlott 41,5 %, a hitelszövetkezet 36,56 % részesedéssel bírt.  A kft. 2012-ben 98 millió Ft-os hitelkérelemmel fordult a hitelszövetkezethez. A hitelt a cenzúra bizottság javaslatával egyezően az igazgatóság engedélyezte, ám a jelzálogként felajánlott ingatlanra az előírt határidőn túl került csak bejegyzésre jelzálogjog, amely előtt egy másik szövetkezet által nyújtott, 300 millió Ft-os hitel zálogjogával terhelték a fedezetet. A kft. 2015. szeptemberében felszámolás alá, majd 2018-ban törlésre került, s ezt megelőzően csak részben teljesítette a hiteltörlesztési kötelezettségeit. A vád szerint a vádlottak olyan cégnek adtak hitelt, amely a 2008-2011. üzleti éveket többmilliós vesztességgel zárta, így nem volt hitelképes. Az okozott kár 104.000.000 Ft feletti, melyből kicsit több mint 1 millió Ft térült meg.

c/ Egy budapesti székhelyű kft., amelynek saját tulajdonú ingatlan adásvétele volt, 2012 decemberében hitelkérelmet nyújtott be a hitelszövetkezethez. Az igazgatóság elfogadta a cenzúra bizottság javaslatát és engedélyezte a hitelt, amelyet végül a cég csak részben - 106 millió Ft helyett 83 millió Ft erélyiig - fizetett meg A vád szerint a vádlottak olyan cégnek nyújtottak magas kockázattal hitelt, amely negatív saját tőkével rendelkezett és nem volt hitelképes.

d/ Egy budapesti székhelyű, gépjármű karosszéria-, illetve pótkocsigyártással foglalkozó kft. 2013-ban kérelmezte a hitelszövetkezet felé a korábbi folyószámlahitelének meghosszabbítását, amelyet az igazgatóság helybenhagyott, ám a vád szerint olyan cégnek adott folyószámla-hitelt, amely nem volt hitelképes, a fedezet pedig nem jelentett tényleges biztosítékot. A kft. 2014-ben fizetésképtelenné vált és felszámolták. A vádlottak így összesen kb. 32.000.000 Ft kárt okoztak, amelyből mintegy 2 millió Ft térült meg.

e/ Egy újfehértói székhelyű, kenyér, friss pékáru gyártásával foglalkozó kft. 2013-ban fordult 100 millió Ft-os hitelkérelemmel a hitelszövetkezethez, amely annak ellenére engedélyezte a hitelt, hogy a cég 2008 évtől kezdődően minden évben negatív saját tőkét mutatott ki, és ingatlanát több jelzálogjog is terhelte.  Időközben a cég fizetésképtelenné vált és elrendelték a felszámolását. A vád szerint a vádlottak kb. 107 millió Ft kár okozásához járultak hozzá.

f/ Egy budapesti székhelyű kft. - amely személygépjármű-, könnyűgépjármű- kereskedelemmel foglalkozott, - vezető tisztségviselői a vádbeli időszakban ugyanazon személyek voltak, mint a d/ pontban szereplő cég vezetői.  Hitelkérelmüket 2013 júniusában hagyták jóvá, de a törlesztőrészleteket sem határidőben, sem azt követően nem fizette vissza a kft, illetve a hitel felvételét megelőző évben is veszteséges volt. A vádlottak összesen kb. 60.450.000 Ft kárt okoztak.

g/ Egy gödi székhelyű kft., amely újság-, papíráru-kereskedelemmel foglalkozott, 2013 szeptemberében hitelkérelmet nyújtott be a hitelszövetkezethez, amit a cenzúra bizottság és az Igazgatóság is engedélyezett. A kft. a felvett hiteleket nem a hitelkérelemben, illetve a kölcsönszerződésekben meghatározott célokra fordította, többek között kölcsönt adott több fent megnevezett cégben is érintett magánszemélynek. A vádlottak összesen kb. 37.440.000 Ft kárt okoztak, amelyből mintegy 2,5 millió Ft térült meg.

Az ügyben 2021. február 17. napján tartott előkészítő ülésen a 8 vádlottból a III., az V., valamint a VII. rendű vádlottak személyesen voltak jelen, a IV. rendű kivételével a többiek videókapcsolaton keresztül csatlakoztak.  Közülük két vádlott meghallgatására nem került sor.  Az I-III. rendű vádlottak bűnösségüket nem ismerték be, s nem kívántak vallomást tenni. Az V. rendű vádlott egy nyilatkozatot olvasott fel, a VII. rendű vádlott pedig szóban nyilatkozott a bíróság előtt.  Mindketten azt mondták, kellő gondossággal jártak el, mire a hitelkérelmek eléjük kerültek már több előzetes testületi vizsgálaton átmentek, s támogathatónak minősültek. Döntésüket ezen előzetes értékelések, információk, adatok ismeretében hozták meg. Bűnösségét egyik nyilatkozatot tevő vádlott sem ismerte el.

A 2021. április 28. napján tartott előkészítő ülésen a bíróság telekommunikációs eszköz segítségével hallgatta meg a IV. rendű, a VI. rendű és a VIII. rendű vádlottakat. Mindhárman elmondták, hogy nem ismerik el a bűnösségüket, nem kívánnak vallomást tenni, továbbá nem voltak vezető állású személyek.                                                                                                                               

A 2 előkészítő ülésen az ügyvédek további tanúkat kértek idézni, dokumentumok beszerzését indítványozták, valamint új szakértő kirendelését is kérték.

Miután az előkészítő ülések nem vezetettek eredményre, ezért az ügy várhatóan június végén, július elején tárgyalással, a vádlottak kihallgatásával folytatódik.

 

 dr. Bartalné dr. Mentes Judit 

          sajtószóvivő