Cégjogi változások

A 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról (Ctv.) törvény módosításával több cégjogi változás is lesz 2022. augusztus 1-jétől.

 

Online alapítás

A Ctv. kiegészül az online alapított cég fogalmával.  Online alapított cégnek gyakorlatilag az a cég minősül, amelynek törzstőkéje teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll, és kizárólag online, személyes megjelenési kötelezettség nélkül, elektronikus aláírással ellátottan kerül alapításra.

Közzététel

A Cégközlöny az Igazságügyi Minisztérium hivatalos lapja, amelynek egyik fő feladata, hogy a cégekre vonatkozó cégbírósági döntéseket nyilvánosságra hozzák. Az uniós jogalkotási törekvések nyomán megszülető szabályok azonban a jövőben nem teszik lehetővé, hogy a cégjegyzékbe való bejegyzés és a közzététel között idő teljen el, hanem a nyilvánosságra hozatalnak (közzétételnek) a bejegyzés minősül. A Hivatalos Lapban vagy más platformon való közzététel a tagállamok döntési kompetenciájába eső többlet lehetőség, azonban a harmadik személyek megismeréséhez fűződő határidők és jogkövetkezmények a bejegyzéssel megvalósuló nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódnak.

A közhitelesség és a joghatások a jövőben tehát a bejegyzéshez kötődnek, a bejegyzésről való tájékoztatás a jövőben Cégközlöny útján pedig forgalombiztonsági, hitelezővédelmi célokat szolgál.

Figyelemmel arra, hogy a cégjegyzékbe történő bejegyzéssel történő közzététel miatt a részvénytársaság és a korlátolt felelősségű társaság létesítő okiratát és annak módosítását a Cégközlönyben már nem kell megjelentetni.

E-Justice portál

Az Európai Bizottság által működtetett e-Justice portálon keresztül hozzáférhetők a kft. és az rt. egyes adatai, a létesítő okirata és a közzétett beszámolója. A hozzáférhető adatok között szerepel például a cégjegyzékszám, a jegyzett tőke, a cég vezető tisztségviselője, a cég képviselőjének adatai, és adatok a céggel szembeni eljárásokról. Az információk megismeréséért 2000 Ft közzétételi költségtérítés fizetendő.

Augusztus 1-től az adatok megismerhetősége változik. A módosítással kikerül a létesítő okirat kelte és a jegyzett tőke, de bekerül a cég rövidített neve, idegennyelvű elnevezése, a cégek egyedi európai azonosítójaja (EUID) főtevékenysége, más EU tagállamban bejegyzett fióktelep adatai, a honlapra vonatkozó információk.

 

                                                                                               dr. Vándor Virág                                                                                                                     sajtószóvivő