Tanúvédelem

 

A bírósági polgári eljárások elsődleges célja a tényállás pontos feltárását követően a jogvita pártatlan, törvényes eldöntése. A büntetőügyekben az állam érvényesíti büntető igényét az igazságszolgáltatás útján, a társadalom védelme érdekében. A tényállás feltárása a bizonyítási eljárásban történik, a bizonyítékok, bizonyítási eszközök segítségével. A bizonyítási eszközök között mind a polgári, mind a büntető eljárásokban jelentős szerepe van a tanúk vallomásának, ezáltal a tanúknak is. Tanúskodni állampolgári kötelezettség, amely magában foglalja a bíróság idézésére történő megjelenést, - bizonyos kivételekkel - a vallomástételt és az igazmondás kötelezettségét. Mind a távolmaradás, mind a hamis vallomástétel jogi következményekkel jár.

A bíróság, illetve az eljárásban résztvevők előtt való megjelenés sokakban kelt bizonytalanságot, félelmet. Emiatt, illetve tanúk fontosságára, kiszolgáltatott helyzetére tekintettel fokozott jelentősége van annak, hogy a bíróság megfelelő tájékoztatást adjon a tanúknak az őket megillető jogokról és az őket terhelő kötelezettségekről. Ennek érdekében valamennyi bíróságon tanúgondozók segítik a tanúkat. Ők azok a bíróságonként kijelölt ügyintézők, tisztviselők akik a tanúknak akár telefonon, akár személyesen felvilágosítást adnak a tanúvallomás megtétele és az ehhez szükséges bírósági megjelenés elősegítése érdekében, megkeresés alapján tájékoztatják a tanúkat (akik már az idézésükkel együtt kapnak egy írásos ismertetőt, benne a tanúgondozók elérhetőségeivel).

Fontos tudni azonban, hogy a tanúgondozó a konkrét bírósági ügyről, a tanúnak majd a bíróság által fölteendő kérdésekről tájékoztatást nem adhat. Jogosult viszont szükség esetén a bíróságon megjelenő tanúnak külön tárgyalóteremben történő meghallgatásáról, várakozásáról, s esetlegesen rendőri védelméről is intézkedni. Mindezek mellett a tanúgondozás tárgyi eleme a tanúkihallgatás körülményeinek javítása, valamint a tanúvédelem infrastrukturális fejlesztése is.

A tanúgondozók folyamatos képzéseken és szakmai tapasztalatcseréken vesznek részt azért, hogy évről évre mind szélesebb körű, korrekt segítséget tudjanak nyújtani az állampolgároknak.

CsatolmányMéret
57.74 KB